Κάνουμε μια τελευταία διαδικτυακή προετοιμασία και σε λίγες ημέρες θα είμαστε κοντά σας!